Naast het gegeven dat Potjebuur een smakelijke uitwisseling is tussen buren, geeft deze jaarlijkse feestdag ook vorm aan een laagdrempelig, werkelijk voor iedereen toegankelijk kanaal dat adequate en praktische informatie rond minstens 9 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties naar de bevolking kan toeleiden.

Geen armoede?

De essentie en het belang van delen en herverdelen komt in de kijker te staan!
Potjebuur is een gelegenheid om (vaak verholen) armoede te ontdekken in onze buurt. Men kan de armoede rapporteren en/of steun bieden indien mogelijk. Kokkerellen op Potjebuur kan ook een gelegenheid zijn om er even bij stil te staan waar onze voeding vandaan komt. M.a.w. hebben de boeren en producenten van onze voeding een leefbaar loon ontvangen?

Geen honger?

Op Potjebuur krijgt eten - en voedsel in het algemeen - volop aandacht!
Alhoewel het op Potjebuur voortdurend over "lekkere hapjes" gaat, kan het belang van gezond, veilig en voedzaam voedsel niet over het hoofd worden gezien. Werd dat "lekkeree hapje" dat we delen op een duurzame manier geteeld/geproduceerd? Kunnen de boeren en hun kinderen leven van de opbrengst van hun land? Mijn buur of zijn/haar kinderen kunnen ondervoed zijn door over weinig financiële middelen te beschikken om voedzaam en gezond voedsel te kopen. Een buur kan ook steeds weer "honger" hebben, terwijl hij of zij 120kg weegt, bijvoorbeeld door een gebrek aan financiële middelen in combinatie met kennis en kansenarmoede.

Goede gezondheid en welzijn?

Delen bevordert de algemene welvaart van een samenleving!
Op Potjebuur worden we ons bewust van onze eigen welvaart en gaan we nadenken over wat anderen misschien wel tekort komen. Delen is niet alleen belangrijk, het is ook prettig om doen! En dat voel je op Potjebuur! Je geniet veel meer van wat je hebt, als je weet dat een ander ook goed en wel is. Op Potjebuur staan we onvermijdelijk stil bij het gezondheidsaspect van voeding: mijn buur kan nl. een diabetespatient zijn of een glutenallergie hebben. Hij/zij kan ook gewoon een gezonde vegetariër of veganist zijn.

Ongelijkheid verminderen?

Potjebuur zet migratie op een positieve manier in de kijker!
Potjebuur is immers geïnspireerd door een mooi gebruik uit de moslimcultuur. Door Potjebuur te vieren geven we een waarderend en deugddoend signaal naar àlle culturen in ons land. Op die manier dringen we de ongelijkheid terug tussen migrantengemeenschappen en de autochtone bevolking. Eten delen is laagdrempelig en schept altijd een band, want iedere mens eet nu eenmaal.

Duurzame steden en gemeenschappen?

Je buren wonen meestal veel dichter bij je dan je familie!
Je buren zijn vaak veel vlotter bereikbaar dan je familie! Als mensen uit eenzelfde straat of buurt contact hebben met elkaar, heeft dat niets dan voordelen. Mensen leren elkaar kennen, delen informatie uit, gaan op één of andere manier zorgen voor elkaar (b.v. oogje in het zeil houden tijdens afwezigheid) en gaan zich veiliger voelen. Potjebuur is de best denkbare smoes om bij een buur aan te bellen en kennis te maken!

Verantwoorde consumptie en productie?

Op Potjebuur is iederéén met eten, voedsel en gerechtjes in de weer!
Het ideale moment voor wie met voedsel en voedselproductie bezig is of erin betrokken is om info, achtergrond en duiding te verspreiden: duurzame landbouw; seizoensgebonden koken; korte keten; vegetarisme; veganisme; wat doen we met overschot en restjes; geen gebruik van (plastiek) wegwerpbestekken en borden etc. Of bijvoorbeeld: de buurt/gemeente/ organisatie/bedrijf... aanzetten om een afvalvrij Potjebuur te vieren!

GKlimaatactie?

Potjebuur is het ideale moment om de belangrijke impact van onze vleesconsumptie op het klimaat te belichten!
Terwijl iedereen aan het kokkerellen is of aan het nadenken wat hij/zij op Potjebuur zal delen met de buren, kunnen er (via de media, via informatiekanalen van organisaties, winkels, warenhuizen etc. ) op een heel praktische manier suggesties gegeven worden voor vegetarische en/of veganistische gerechtjes. En de aanleiding is er al: niemand wil met een vleesgerecht aanbellen bij een buur, en plots blijkt dat die buur vegetariër is!

Vrede veiligheid en sterke publieke diensten?

Het installeren van deze feestdag is bij uitstek een heel werkbare manier om een vreedzame, inclusieve samenleving te bevorderen.
De relevantie ervan erkennen als (lokale) overheid, als publieke instelling is een duidelijk signaal dat we als samenleving kiezen voor een niet-discriminerend en participatief beleid.

Partnerschappen om doelen te bereiken?

Potjebuur is een concept en ook een instrument: het richt zich volledig op partnerschappen met organisaties, bedrijven, overheden, migranten- en diasporagroepen en hun netwerk voor een doeltreffende verspreiding.