Wedstrijd 'Wat wordt het Potjebuurgerecht 2016?'

Alles kan een Potjebuurgerecht zijn, van spaghetti tot taart tot een in partjes gesneden appel.
Maar!! Er kan nagedacht worden over wat er nu eens een bijzonder geschikt, ideaal Potjebuurgerecht zou kunnen zijn!
Bijvoorbeeld: iets dat veel mensen graag eten, iets dat snel en gemakkelijk te bereiden is in een grotere hoeveelheid, iets dat goedkoop is maar toch lekker...
Er kan nagedacht worden over hoe 'passe-partout' mijn gerecht is?
Bijvoorbeeld: wat als mijn buur vegetariër is, glutenvrij, halal, suikervrij eet, etc.
Er kan ook in functie van je ecologische voetafdruk worden nagedacht: welk impact hebben mijn ingrediënten/bereidingswijze op het milieu?

Wedstrijdreglement: 'Wat wordt het Potjebuurgerecht 2016?'

 1. Doel van de wedstrijd
  In eerste instantie door te stemmen en vervolgens door een topchef wordt het meest geschikte gerecht tot Potjebuurgerecht 2016 uitgeroepen.
  Criteria kunnen zijn: smaak, bereidingsgemak, prijs, milieuvriendelijkheid, herkenbaarheid... Iedere deelnemer is vrij om eigen of nieuwe criteria toe te hanteren.
  Iedere deelnemer kan met één gerecht deelnemen dat hij uploadt op de site.
 2. Organisator
  De wedstrijd wordt georganiseerd door Stof en Aarde en Potjebuur naar aanleiding Potjebuur 2016.
 3. Verloop van de wedstrijd
  1. Start wedstrijd
   Vanaf 1 maart tot 15 juni om 24u. kunnen deelnemers een recept uploaden op de website. Ze sturen de foto, de ingrediënten, de werkwijze en de reden waarom dit gerecht volgens hen in aanmerking komt als Potjebuurgerecht 2016.
   Daarnaast vullen ze het formulier in met hun naam en mailadres.
  2. Stemmen via website
   Bezoekers aan de website kunnen stemmen op het gerecht dat zij het meest geschikte potjebuurgerecht achten. Per computer of IP-adres kan er slechts éénmaal worden gestemd. Bij fraude of onregelmatigheden heeft de organisator het recht om de stemmen die voortkomen uit deze fraude of onregelmatigheid te verwijderen en niet te laten meetellen.
  3. Afsluiten stemmogelijkheid
   Op 15 juni om 24u wordt de mogelijkheid tot stemmen afgesloten. Op 16 juni wordt er een shortlist gepubliceerd met de 5 gerechten die de meeste stemmen haalden.
   De andere inzendingen blijven zichtbaar: ze kunnen nog bekeken worden, maar er kan niet meer worden gestemd.
  4. Jury
   De jury is samengesteld uit onafhankelijke beoordeelaars met minstens 1 topchef. De jury beoordeelt welk gerecht uit de shortlist zij het meest geschikt acht als Potjebuurgerecht.
  5. Bekendmaking
   - een topchef zal het winnende gerecht samen met de winna(a)r(es) onder handen nemen en/of verfijnen en/of een persoonlijke touch meegeven in aanwezigheid van de media.
   - het winnende Potjebuurgerecht wordt op vrijdag 8 juli geserveerd, o.a. aan de burgemeester van Kortrijk, gezien Kortrijk dit jaar pilootstad is.
 4. Voor wie
  1. Deelnemers: iedereen kan deelnemen aan deze wedstrijd. Men kan deelnemen als individu, maar ook als gezin, familie, werk, buurtcomité, sportclub, organisatie, vereniging, bedrijf...
   Door een foto up te loaden erkent de deelnemer dat hij/zij de rechten voor publicatie ervan bezit.
  2. Stemmers: iedereen kan stemmen. Het is niet noodzakelijk om geregistreerd te zijn op de Potjebuurwebsite om te kunnen stemmen. Iedereen kan slechts één keer stemmen.
 5. Privacy
  Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft men de toestemming aan Stof en Aarde - Potjebuur om het ingestuurde materiaal te gebruiken. Persoonlijke gegevens worden niet verspreid noch doorverkocht.
 6. Wedstrijdreglement
  Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Stof en Aarde - Potjebuur zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

  De organisator behoudt zich het recht voor - onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging - alle inhoud, van welke aard ook, te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Dit gebeurt met name wanneer de boodschappen, teksten of foto's die worden ingediend, eventueel zouden kunnen worden opgevat als een inbreuk op de openbare orde en de goede zeden, of die in het algemeen schade zouden kunnen berokkenen aan welke belangen ook en/of in tegenspraak zouden zijn met geldende wetten en reglementen.