Disclaimer

De website Potjebuur verstrekt informatie en stelt acties voor die leiden tot het installeren van een jaarlijkse feestdag die samenvalt met het Suikerfeest.

Potjebuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

Potjebuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst.

Potjebuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongepaste informatie, moedwillig door derden op de site geplaatst, maar verbind er zich toe om die zo vlug mogelijk te verwijderen.

Potjebuur behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.

De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Potjebuur bewaart persoonsgegevens die ingevuld zijn op deze website. Ze dienen enkel om jou deelname te registreren hetzij aan Potjebuur, hetzij aan de wedstrijd en/of om de door jou gevraagde informatie te verstrekken.

Persoonsgegevens, mailadressen worden nooit doorgegeven noch doorverkocht aan derden.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar communicatie@potjebuur.be.

Voor verdere voorwaarden ivm de wedstrijd: zie wedstrijdreglement

Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website? Mail naar communicatie@potjebuur.be.